Nawigacja

Aktualny czas


Tłumaczenie strony


Liturgia na dziś

PEŁNY TEKST
Czytań Mszalnych

Modlitwa Internauty

Modlitwa
przed lub zamiast
siedzenia
przed komputerem

Boże,
Prawdo odwieczna
– wierzymy w Ciebie.
Boże, Mocy nasza
i Zbawienie nasze
– ufamy Tobie.
Boże,
Dobroci Nieskończona
– z całego serca
miłujemy Ciebie.
Tyś Słowo swe posłał
dla zbawienia świata
– spraw, abyśmy wszyscy
w Nim jedno byli.
Napełnij nas
Duchem Syna Twojego
– abyśmy sławili
imię Twoje.
                              Amen.
Jesteś w: Strona główna » Odliczenia Podatkowe

Odliczenia Podatkowe

Odliczenia Podatkowe ofiar składanych na rzecz Parafii

W oparciu o Ustawę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (z dn. 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jednolity Dz. U. Nr 14 z dn., 03.03.2000 r. poz. 176, art. 26. ust 1, pkt 9b.) można od podstawy do opodatkowania odliczyć darowizny (ofiary) przekazane na cele kultu religijnego w wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu.

Darowizny na cele kultu religijnego wpisujemy w PIT w pozycji odliczenia od dochodu. Obecnie, zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów, podstawą do odliczenia podatku nie może być pokwitowanie wystawione przez Parafię. Jedyną dopuszczalną formą uprawniającą do odliczenia darowizny od dochodu jest przelew bankowy lub wpłata środków na konto Parafii.

Powyższych odliczeń mogą dokonać tylko te osoby, które rozliczają się same, bądź ze współmałżonkiem. Emeryci i renciści, którzy zlecą rozliczenie ZUS-owi, nie mogą dokonać odliczeń, chyba że poinformują ZUS o chęci samodzielnego rozliczenia się.

UWAGA!
– Dowód wpłaty musi zawierać adnotację, że jest to darowizna na cele kultu religijnego.
– Jest on również dowodem w rozliczeniu podatkowym z Urzędem Skarbowym.
– Dowód wpłaty musi być z danego roku rozliczeniowego.


Przypominamy, że rozliczenia podatkowe można składać do 30 kwietnia każdego roku i są one zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.


Ofiary na kościół można wpłacać na konto parafialne:

Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Kroczewie
Kroczewo 12, 09-142 Załuski
Bank Spółdzielczy Załuski
28 8241 0009 0000 0811 2000 0001


24,415,323 unikalnych wizyt